PROTECH INSTALACJE ELEKTRYCZNE ALARMOWE I TELETECHNICZNE
Uprawnienia

Nasze uprawnienia:
 

  • Koncesja MSWiA na usługi w zakresie technicznej ochrony mienia;
  • Autoryzacja  Zakładu Technicznej Ochrony Mienia Techom;
  • Licencje pracowników zabezpieczenia technicznego;
  • Autoryzacje dla instalatorów SA4;
  • Uprawnienia projektowe dla systemów SA4;
  • Poswiadczenia bezpieczeństwa osobowego dostępu do informacji niejawnych;
  • Uprawnienia do projektowania instalacji elektrycznych;
  • Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV;
  • Status certyfikowanego instalatora sieci strukturalnych MOLEX PN.